Ontslagen? Snel juridisch advies 
Amsterdam

Ontslagen in of buiten Amsterdam? Bel bij onterecht ontslag direct een specialist ontslagrecht: 020 - 5221999

Ontslagen worden is ingrijpend en stressvol. U wilt het aanvechten of weten wat uw rechten en plichten zijn. Waar heb ik recht op als mijn werkgever mij wil ontslaan of onterecht ontslag heeft aangezegd? 


Wij weten alles van ontslag. 


Kies voor ontslagadvies altijd de beste specialist: een ervaren advocaat ontslagrecht in Amsterdam.


WS Advocaten in Amsterdam heeft specialisten voor alle soorten ontslag voor werkgevers en werknemers. Onze slagingspercentages zijn hoog. 


Mr. Paul Snijders en mr. Krystle de Bies zijn zeer ervaren juristen die gespecialiseerd zijn in het aanvechten van onterecht ontslag, al dan niet via de rechter. 


Bel of mail ons als u een ontslagbrief heeft gekregen of meer wilt weten over het einde van een arbeidscontract:


 • ontslaan op staande voet;
 • ontslagen worden in de proeftijd of wegens discriminatie bij ziekte c.q. zwangerschap;
 • ontslag krijgen wegens langdurige ziekte of boventalligheid;
 • ontslagaanzegging bij einde tijdelijk contract;
 • ontbinding van een arbeidsovereenkomst;
 • een vaststellingsovereenkomst bij een regeling met wederzijds goedvinden;
 • als u andere vragen heeft over ontslagrecht.


Ik ben onterecht ontslagen op staande voet en wil het ontslag aanvechten

U bent onterecht ontslagen op staande voet wegens een dringende reden, zoals werkweigering of diefstal. U gaat niet akkoord met het ontslag krijgen omdat u geen recht heeft op een WW uitkering van het UWV, en u door de opzegging ook geen salaris meer krijgt.


Natuurlijk wilt u weten waar u door het onterecht ontslag krijgen aan toe bent. Of u wilt het ontslag op staande voet door een ervaren arbeidsrechtadvocaat laten aanvechten. Niet alle ontslagen op staande voet zijn immers rechtsgeldig. Ontslag is ons dagelijks werk. Wij hebben al veel ontslagen na bezwaar via de rechter terug weten te draaien.


Ik ben het niet eens met mijn ontslag

Bent u het er niet mee eens dat u bent ontslagen? Ons juridisch team maakt voor u bezwaar tegen de opzegging en kan bij de rechter wedertewerkstelling eisen zodat u weer aan het werk kunt gaan. Onze advocaten zullen u verder helpen met:


 • aanvechten van aangezegd ontslag op staande voet,
 • het opstellen van een protestbrief,
 • een verzoekschrift of verweerschrift indienen als bezwaar in de ontslagzaak bij de kantonrechter.

Wij dienen dan een loonvordering of schadeclaim in bij de rechter, of onderhandelen met de werkgever over een afvloeiïngsregeling met een ontslagvergoeding.


Opzegging op staande voet vernietigen

Wilt of moet u een procedure (rechtszaak) voeren bij de rechtbank wegens onterecht ontslag? Vaak draait de rechter het ontslag na verweer terug als wij het aanvechten. U krijgt dan recht op een billijke ontslagvergoeding (schadevergoeding) of transitievergoeding. 


Neem bij opzegging op staande voet direct contact op met een gespecialiseerde jurist. Onze experts ontslagrecht kunnen dan een verzoekschrift bij de rechtbank indienen om het ontslag te vernietigen. 


Let op! Dat moet snel gebeuren: binnen 2 maanden na het ontslag.


Ontslagen met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (vrijwillig ontslag)

U bent overtollig (boventallig) verklaard of u heeft een verschil van inzicht met uw werkgever. Soms is er een sociaal plan. U krijgt een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever voor geregeld ontslag en u zoekt een advocaat die dit voor u controleert. Of u heeft liever dat een advocaat een betere ontslagdeal regelt. Onze juristen kunnen dit beide voor u doen.


U wenst een hogere beëindigingsvergoeding in de schikking. Of een latere datum waarop uw arbeidscontract eindigt met een opzegtermijn. Ook wilt u de beëindigingsovereenkomst laten checken op referenties, recht op WW, scholing of behoud van uw laptop.


Advies bij ontslag met wederzijds goedvinden: vaststellingsovereenkomst

Advies en onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst kost u meestal niets, omdat de werkgever doorgaans het controleren van een VSO bij ontslag met wederzijds goedvinden vergoedt.


Vaak is er meer te halen bij een ontslagvoorstel. Onze ontslagspecialisten adviseren en onderhandelen over alle onderdelen van de vaststellingsovereenkomst, zoals 

 • de transitievergoeding; en 
 • uw recht op WW.

Ook begeleiden wij u in het hele juridische proces tot het einde van het dienstverband voor een maximaal resultaat. 


Ontslagen worden (ontbinding arbeidsovereenkomst) door de rechtbank

Uw werkgever maakt duidelijk dat uw arbeidsovereenkomst moet eindigen bij de rechter. De werkgever vraagt de kantonrechter om uw contract te ontbinden.


 • Men is bijvoorbeeld niet tevreden over uw functioneren,
 • er is een arbeidsconflict met een opgebouwd dossier,
 • een verbetertraject is niet geslaagd; of
 • mediation is mislukt.

U bent het niet eens met ontslag ook al vindt uw leidinggevende dat u (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld, of dat de arbeidsrelatie duurzaam is verstoord. In al die gevallen kan een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht voor u verweer voeren tegen het einde van het dienstverband bij de rechtbank.


De aangewezen advocaat ontslagrecht bespreekt het ontslagdossier met u en dient een verweerschrift of verzoekschrift in. Dit kan bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding. Ook in hoger beroep staan onze experts u bij in ontslagprocedures: bij de hogere rechter van het gerechtshof Amsterdam of elders in geval van onterecht ontslag.


Ontslagvergoedingen: billijke vergoeding, aanzegvergoeding en transitievergoeding

Heeft u recht op een beëindigingsvergoeding? Zoals de:


Als ervaren ontslagadvocaten maken wij de beste inschatting: op welke ontslagvergoeding en hoeveel maanden salaris u maximaal recht heeft.


Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV (UWV ontslag)

Uw werkgever vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV. De werkgever heeft financiële problemen of voert een reorganisatie door en wil u daarom uw contract beëindigen. Of u bent langer dan 104 weken langdurig ziek en krijgt een WIA- uitkering (IVA of WGA). In al die gevallen kunt u een beroep doen op de ervaring van onze ontslagjuristen. 


Vaak is een financiële afvloeïingsregeling mogelijk, bijvoorbeeld als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent.


De ontslagexpert checkt voor u of is voldaan aan alle ontslagvoorwaarden die het UWV stelt.


Recht op WW-uitkering: niet verwijtbaar werkloos

Heb ik na ontslag recht op een WW uitkering? U bent ontslagen en heeft alleen recht op een uitkering als u niet verwijtbaar werkloos bent. Dat betekent dat u niet zelf mag opzeggen en dat de werkgever het initiatief tot beëindiging moet hebben genomen. 


Veel vaststellingsovereenkomsten voldoen niet aan de eisen en voorwaarden van het UWV. U kunt een probleem krijgen bij het aanvragen van een WW-uitkering bij een ontslagvoorstel: 


 • als u minder dan 2 jaar (104 weken) langdurig ziek bent; of
 • als uw contract geen tussentijdse opzegbepaling heeft. 


Wil uw werkgever u ontslaan zonder goede ontslagreden? Neem eerst contact op met een gespecialiseerde ontslagadvocaat voordat u iets tekent. 


Schakel een specialist in bij onterecht ontslag. Onze ontslagadvocaten werken landelijk.


Ons team arbeidsrecht van advocatenkantoor WS advocaten bestaat uit 3 ervaren gespecialiseerde topadvocaten uit Amsterdam. Wij adviseren werkgevers en werknemers bij ontslag en arbeidsconflict. Wij richten ons ook op ambtenaren (overheid, militairen, politie, gemeente). 


Wij adviseren, procederen en stellen arbeidscontracten op. Bel ons voor advies op 020-5221999 of mail naar info@wsadvocaten.nl. 


Gefinancierde rechtshulp bij ontslag (toevoeging rechtsbijstand; pro deo advocaat)

Onze advocaten werken in het ontslagrecht ook met gefinancierde rechtshulp (toevoeging rechtsbijstand; pro deo advocaat) via Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket. U betaalt dan een eigen bijdrage. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Dan mag u in een ontslagzaak (procedure rechtbank of UWV) uw eigen advocaat kiezen. 


In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn onze advocaten o.a. geregistreerd op het gebied arbeidsrecht en/of ambtenarenrecht. Op grond van deze inschrijving zijn wij verplicht per kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op elk geregistreerd hoofdrechtsgebied volgens de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde normen.


Ontslagen? Bel of mail WS Advocaten in Amsterdam: 020-5221999